T. RUSI kuljetus
banneri
T. RUSI kuljetus
banneri

T. RUSI OY ON TURVALLINEN JA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN TOIMIJA SUOMEN POLTTONESTEKULJETUKSISSA

Kaikissa toiminnoissamme turvallisuus arvona on priorisoitu korkealle. Kuljettamisen eteen tehdään jatkuvaa riskienarviointia, niin ajamisen, mutta myös tuotteiden käsittelyn suhteen, jotta poikkeamat saadaan ennalta ehkäistyä. Koko henkilökunta on ohjeistettu toimimaan turvalliset työskentelytavat huomioiden ja henkilökuntaa kannustetaan raportoimaan läheltä piti tilanteista sekä tuomaan esille omia näkemyksiään turvallisuutta edistävistä ajatuksista.

Meille yrityksenä arvona on tärkeää, että jokainen kuljettaja palaa töistä kotiin terveenä ja vahingoittumattomana ja tässä heillä on tukena esimiesten sekä yrityksen johdon kannustava toiminta. Ympäristöarvot ovat myös tärkeitä yrityksellemme. Ajoreitit suunnitellaan etukäteen vähiten ympäristöä kuormittaviksi, kalustohankinnoissa suosimme vähiten ympäristöä kuormittavia tuotteita ja kannustamme tavarantoimittajiamme etsimään meille parhaat vaihtoehdot ympäristökuormituksen suhteen. Yrityksen johto on sitoutunut noudattamaan näitä arvoja.

Laadukasta kuljetusta jo vuodesta 1810

Perheyhtiömme on toiminut kuljetusten parissa runsaan 200-vuoden ajan. Vetovastuussa on seitsemäs sukupolvi. Ensimmäinen 100-vuotta kuljetuksia harjoitettiin purjealuksilla ja kuljetusmuotojen kehittyessä autokuljetukset alkoivat 1920-luvun alkupuolella, jotka jatkuvat edelleen.

Kuljetettavat tuotteet ovat vuosikymmenten aikana muuttuneet ja henkilökuljetusten aika päättyi vuosituhannen loppupuolella, mutta polttonesteitä olemme kuljettaneet yhtäjaksoisesti vuodesta 1955. Kehitämme jatkuvasti toimintojamme vastataksemme asiakkaiden kuljetustarpeita myös tulevaisuudessa.

Kuljetamme muun muassa lämmitys- ja moottoripolttoöljyä, liikenteen polttonesteitä sekä raskaita polttoöljyjä.